Виховна робота зі студентською молоддю : навчальний посібник

  • Автор:За заг. редакцією Осипової Т.Ю.
  • Язык: укр.
  • Год: 2006
  • Стр:288
  • Обложка: тв. пер.
  • ISBN: 966-8631-59-5
  • Издательство: Феникс

Цена: 30 грн.

Краткое описание:

У навчальному посібнику розглянуто мету, основні напрями, форми та методи виховної роботи зі студентською молоддю у вищих закладах освіти (ВЗО). Розкрито загальнолюдський і національний характер виховання, теоретичні засади соціалізації, виховання толерантності та культури міжнаціонального спілкування студентської молоді, шляхи та засоби досягнення завдань виховної системи й управління щодо планування виховної роботи, формування професійно-моральної культури у вищому закладі освіти, визначено шляхи взаємодії ВЗО з іншими навчально-виховними закладами та громадськими організаціями з проблем виховної роботи. Подано основні види діяльності з морального, духовного, громадянського, правового, екологічного, статевого, розумового, трудового, економічного, фізичного, естетичного, емоційного, особистісно зорієнтованого виховання, а також самовиховання студентів, підготовки їх до сімейного життя. Визначено основні завдання, які постають перед студентами БЗО, викладачами і кураторами академічних студентських груп, органами студентського самоврядування щодо виховної роботи зі студентською молоддю. Подано рекомендовані завдання для організації самостійної роботи, а також список використаної і рекомендованої літератури.
Для викладачів, кураторів груп вищих навчальних закладів, аспірантів, магістрантів.