Концепція атрибуції поведінки державі в міжнародному праві : монографія

  • Автор: Андрейченко С. С.
  • Язык: укр.
  • Год: 2015
  • Стр: 578
  • Обложка: твердый пер.
  • ISBN: 978-966-438-912-6
  • Издательство: Феникс

Цена: 250 грн.

Краткое описание:

У монографії запропонована міжнародно-правова концепція атрибуції державі протиправної поведінки, що порушує міжнародні зобов’язання такої держави. В основу концепції покладено два підходи: державно-орієнтований та індивідуально-орієнтований, при визначенні яких були застосовані критерій статусу суб’єкта вчинення конкретної поведінки, що порушує міжнародні зобов’язання держав (державні та недержавні) та критерій способу зв’язку суб’єкта вчинення конкретної поведінки з державою (функціональний та позафункціональний). Акцентується увага на розумінні концептів «вина держави» та «ставлення у вину» («imputatіon»). Доведено, що сутність сучасного поняття «вини» в міжнародному праві полягає в його автономії від критеріїв, що визначають mens rea індивіда в національному кримінальному праві. Детально досліджуються як традиційні (теорія суб’єктивної відповідальності (fault responsibility), теорія об’єктивної відповідальності (strict liability), так і компромісні концепції (еклектичний підхід, теорія «належної обачності» («due diligence») щодо розуміння поняття вини в міжнародному праві. Відстоюється позиція про застосування концепції атрибуції при вчиненні протиправної поведінки приватними акторами за відсутності будь-якого зв’язку з носіями державних функцій лише за певних умов. Для вчених, юристів-практиків, представників влади, студентів юридичних вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться проблематикою міжнародно-правової відповідальності.