Юридическая литература

Аксиосфера права: философский и юридический дискурс

Монография посвящена философско-правовым аспектам аксиосферы права, которая предстает в качестве структурного компонента права и выражается в виде центрированной системы правовых ценностей и иерархизированной системы ценностей права. Подробнее

Цена: 70 грн.

История международного права. – Изд. 2-е, доп. и перераб.

Монография посвящена исследованию истории международного права в рамках современной концепции ее периодизации, в основе которой лежит феномен Вестфальского мира 1648 г. как первого универсального правопорядка. Подробнее

Цена: 130 грн.

Екологічне право України : підручник

Підручник розрахований на студентів, які навчаються за спеціальністю “Правознавство” освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціаліст і магістр. Подробнее

Цена: 170 грн.

Довідник захищених дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.05. - трудове право; право соціального забезпечення в Україні (1991-2012 рр.)

Довідник містить інформацію про захищені в Україні з 1991-го по 2012 р. дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 - трудове право; право соціального забезпечення. Подробнее

Цена: 60 грн.

Довідник захищених дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 “Міжнародне право “ в Україні (1991-2012 рр.) (Серія “Міжнародне право”)

Довідник містить інформацію про захищені в Україні з 1991 р. по 2012 р. дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 «Міжнародне право». Подробнее

Цена: 60 грн.

Довідник захищенних дисертацій з міжнародного приватного права в Україні (1991-2012 рр.)

Довідник містить інформацію про захищені в Україні з 1991-го по 2012 р.дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора юридичних наук у галузі правознавства "Міжнародне приватне право". Подробнее

Цена: 60 грн.

Право Європейського союзу : підручник

Підручник містить виклад загальної та особливої частини курсу права Європейського Союзу (ЄС) та дає можливість вивчити структуру та зміст окремих галузей у рамках цієї правової системи. Подробнее

Цена: 180 грн.

Морське приватне право : навчальний посібник

У посібнику з урахуванням практичного досвіду здійснено аналіз таких правовідносин у сфері торговельного мореплавства як: морські перевезення вантажів, морські перевезення пасажирів, фрахтування суден, розглянуто поширені проформи чартерів, також проаналізовано загальну та приватну аварії, зіткнення суден у морі, рятування на морі, забруднення морського середовища тощо. Подробнее

Цена: 90 грн.

Правове регулювання поводження з побутовими відходами в Україні : монографія

Монографія містить комплексне дослідження юридичної природи, понятійного апарату у сфері правового регулювання поводження з побутовими відходами. Розглянуто основні напрями розвитку наукових досліджень правових питань у цій сфері. Подробнее

Цена: 80 грн.

Правовий статус Міжнародного комітету Червоного Хреста у міжнародному праві : монографія

Монографія присвячена аналізу правового статусу Міжнародного комітету Червоного Хреста у міжнародному праві. Подробнее

Цена: 80 грн.