Юридическая литература

Правові засоби забезпечення трудової дисципліни : монографія

У монографії досліджуються теоретичні та практичні проблеми правового регулювання засобів забезпечення трудової дисципліни у сучасний період. Подробнее

Цена: 60 грн.

Правовые проблемы арестов морских судов

Подробнее

Цена: 15 грн.

Решение Международного Суда в деле о морской делимитации в Черном море (Румыния против Украины): перевод и комментарий

Работа предназначена для научных работников, занимающихся исследованиями в сфере международного права, практикующих юристов-международников, специалистов в области морского права и всех тех, кто хочет более глубоко изучить правовые аспекты спора между Румынией и Украиной относительно делимитации морских границ в Черном море, а также ознакомиться с самим текстом решения Суда. Подробнее

Цена: 70 грн.

Сборник резолюций Международной морской организации по предотвращению загрязнения окружающей среды : сб. док.

В сборнике представлены основные резолюции Международной морской организации по предотвращению загрязнения окружающей среды с судов. Подробнее

Цена: 75 грн.

Психологическая теория международного права (публичного и частного) : монография

В монографии представлена психологическая теория международного публичного и частного права. Подробнее

Цена: 70 грн.

Теоретичні засади формування технологічного підходу в криміналістиці : монографія

Монографія присвячена дослідженню теоретичних основ формування технологічного підходу у криміналістиці. Подробнее

Цена: 80 грн.

Цивільне законодавство України (основні категорії, принципи та концепти) : монографія

Подробнее

Цена: 90 грн.

Кримінальна психологія : навчальний посібник

Навчальний посібник розглядає та аналізує досягнення психологічної та криміналістичної науки в розкритті психологічних ознак особистості злочинця, механізмів правопорушення та визначає критерії припустимості застосування психологічних прийомів при розслідуванні злочинів. Подробнее

Цена: 70 грн.

Ліга Націй у розвитку міжнародного права : монографія

Монографія присвячена дослідженню місця і ролі Ліги Націй у розвитку міжнародного права з урахуванням нових тенденцій періодизації його історії, які сформувалися у сучасній вітчизняній науці. Подробнее

Цена: 80 грн.

Общетеоретическая юриспруденция: учебный курс : учебник

В издании рассматриваются общетеоретические вопросы права и государства по таким направлениям как правоведение и государствоведение и анализируются концепции происхождения права и государства, современные подходы к особенностям генезиса права и государства. Подробнее

Цена: 150 грн.