Юридическая литература

Социально-правовые аспекты клонирования человека

В настоящем издании предпринята попытка комплексного исследования проблемы клонирования человека в социально-правовом континууме. Подробнее

Цена: 40 грн.

Правова нормативність та її інституціоналізація в Україні

Монографія присвячена нормативності права як його специфічній властивості, визначено її сутністний зміст, характерні властивості у сучасному громадянському суспільстві. Науково обгрунтовується ціннісно-нормативна сутність права як соціального явища. Подробнее

Цена: 95 грн.

Объектный состав публичной самоуправленческой (муниципальной) власти

Развитие правовой, демократической государственности в Украине неразрывно связано со становлением и развитием местного самоуправления. Конституционное правоположение о том, что «в Украине признается и гарантируется местное самоуправление»... Подробнее

Цена: 30 грн.

Пенітенціарна система України: Монографія.

Пенітенціарну систему держави у більш широкому розумінні доцільно визначити як сукупність органів державної влади, місцевого самоврядування та громадських інституцій, об’єднаних на інтегрально-функціональних засадах навколо центрального органу пенітенціарного управління, на який покладено обов’язки з розробки та реалізації єдиної державної політики в сфері виконання кримінальних покарань... Подробнее

Цена: 45 грн.

Правовое регулирование аграрно-земельных и природоресурсово-экологических отношений

В предлагаемом сборнике представлены избранные статьи и доклады, посвящённые правовому регулированию аграрно-земельных и природоресурсово-экологических отношений. Они были опубликованы в различных периодических изданиях последнего десятилетия, доступ к которым в настоящее время является затруднительным. Ознакомление с их содержанием будет полезным для студентов различного уровня подготовки – бакалавров, специалистов и магистров. Подробнее

Цена: 50 грн.

Організація митної справи в Україні

Навчальний посібник є фундаментальним матеріалом щодо розкриття науково-теоретичної та практичної сутності завдань митної справи. Подробнее

Цена: 70 грн.

Правове регулювання угод із земельними ділянками в Україні

Монографія написана з урахуванням положень сучасного земельного законодавства України. В ній розглядається роль держави у розвитку ринку землі, досліджується поширення договірних відносин в умовах існування ринку земельних ділянок, аналізується зміст та особливості окремих видів правових угод стосовно обігу різних категорій земель... Подробнее

Цена: 45 грн.

Юридические факты, фактические составы и их дефекты

Монография посвящена рассмотрению понятия, структуры, функций и роли юридических фактов и фактических составов для механизма правового регулирования... Подробнее

Цена: 35 грн.

Військове право України

У монографії досліджено теоретичні аспекти військового права як комплекс­ної галузі у системі права України. Концепція військового права ґрунтується на інституціональній та функціональній характеристиці системи українського права, її компонентів з визначенням правового режиму у якості формуючої основи усієї системи права. Подробнее

Цена: 50 грн.
 

< назад 123456789 далее >