Международное право и международные отношения

Міжнародне гуманітарне право. Довідник для юристів громадських приймалень

У довіднику викладено основні категорії та інформаційні дані з міжнародного гуманітарного права з посиланнями на нормативні акти, літературу та Інтернет-ресурси. Для правозахисників, юристів. Подробнее

Цена: 30 грн.

Інтеграційне право в умовах глобалізаційних процесів: концептуальні та методологічні підходи

Збірка наукових праць присвячена аналізу новітніх доктринальних та практичних аспектів становлення та розвитку інтеграційного права як в рамках міжнародних міждержавних інтеграційних об’єднань, так й на рівні національної держави. Подробнее

Цена: 290 грн.

Решение Международного Суда в деле о морской делимитации в Черном море (Румыния против Украины): перевод и комментарий

Работа предназначена для научных работников, занимающихся исследованиями в сфере международного права, практикующих юристов-международников, специалистов в области морского права и всех тех, кто хочет более глубоко изучить правовые аспекты спора между Румынией и Украиной относительно делимитации морских границ в Черном море, а также ознакомиться с самим текстом решения Суда. Подробнее

Цена: 70 грн.

Правовые проблемы арестов морских судов

Подробнее

Цена: 15 грн.

Односторонние акты государств в современном международном праве : монография

Монография посвящена комплексному анализу односторонних юридических актов государств как нового международно-правового института. В работе исследуется процесс становления односторонних актов, определяется роль и место данного института в системе современного международного права. Подробнее

Цена: 80 грн.

Международное право. Вводный курс

Данное издание ориентировано прежде всего на учащихся старших классов средней школы и студентов колледжей, интересующихся сферой международных отношений и международного права, а также всех тех,кто желает получить начальные знания по международному праву. Подробнее

Цена: 60 грн.

Ліга Націй у розвитку міжнародного права : монографія

Монографія присвячена дослідженню місця і ролі Ліги Націй у розвитку міжнародного права з урахуванням нових тенденцій періодизації його історії, які сформувалися у сучасній вітчизняній науці. Подробнее

Цена: 80 грн.

Принципы международного уголовного права : учебник

В книге дано систематическое изложение общих принципов, источников и развития материального международного уголовного права, а также подробный анализ квалификации и составов отдельных международных преступлений. Рассмотрены развивающаяся судебная практика Международного уголовного суда, а также и решения, принятые международными уголовными трибуналами по бывшей Югославии и Руанде. Подробнее

Цена: 550 грн.

Право Європейського союзу : підручник

Підручник містить виклад загальної та особливої частини курсу права Європейського Союзу (ЄС) та дає можливість вивчити структуру та зміст окремих галузей у рамках цієї правової системи. Подробнее

Цена: 180 грн.

Арест морских судов в торговом мореплавании

В книге рассматривается морское требование как категория гражданского и морского права, его особенности, отделяющие морское требование от гражданских требований, обосновывается классификация морских требований, исследуется сущность и понятие морских привилегий как один из видов морских требований. Подробнее

Цена: 95 грн.