Международное право и международные отношения

Правовий статус Міжнародного комітету Червоного Хреста у міжнародному праві : монографія

Монографія присвячена аналізу правового статусу Міжнародного комітету Червоного Хреста у міжнародному праві. Подробнее

Цена: 60 грн.

Програмне регулювання у сучасному міжнародному праві: еволюція, форми та механізми реалізації : монографія

Монографію присвячено теоретичним і практичним проблемам програмного регулювання міжнародних відносин. Подробнее

Цена: 110 грн.

Арабсько-ізраїльський конфлікт: проблеми врегулювання на сучасному етапі : зб. статей

Подробнее

Цена: 60 грн.

Міжнародне право : підручник

У підручнику, відповідно до програми курсу міжнародного публічного права, висвітлюються основні принципи, галузі й інститути сучасного міжнародного публічного права, розглядаються основні напрямки розвитку міжнародного права, аналізується договірна практика України та її національне законодавство щодо відповідності нормам міжнародного права і договірних зобов'язань держави. Подробнее

Цена: 70 грн.

Європейський правовий простір. Концепція та сучасні проблеми : монографія

У монографії досліджені проблеми становлення європейського правового простору, його інституційна структура, для чого з’ясовується роль у його створенні основних центрів правового співробітництва європейських держав, місце в структурі європейського правового простору політико-правових норм і стандартів, вироблених у рамках "загальноєвропейського процесу" НБСЄ/ОБСЄ, "права Ради Європи", а також сучасний стан і перспективи правової інтеграції всередині ЄС. Подробнее

Цена: 80 грн.

Наука міжнародного права в університеті Святого Володимира, том 2. : науково-методичне видання

Подробнее

Цена: 100 грн.

Наука міжнародного права в університеті Святого Володимира, том 1

Двотомне видання включає роботи з теоретичних та практичних проблем проблем міжнародного права вітчизняних юристів, які працювали у ХІХ столітті на кафедрах загальнонародного правознавства та енциклопедії права Київського університету. Подробнее

Цена: 90 грн.

Право зовнішніх зносин : збірник документів

До збірника увійшли документи, що визначають організацію і здійснення офіційної діяльності держав у міжнародних відносинах. Подробнее

Цена: 100 грн.

Альтернативна енергетика і енергетична безпека в міжнародному і національному праві

У збірці розглядаються проблеми міжнародно-правового і національно-правового регулювання альтернативної енергетики. Подробнее

Цена: 95 грн.

Теоретичні та практичні аспекти реалізації міжнародно-правових норм у галузі охорони навколишнього середовища

У монографії досліджуються загальнотеоретичні питання реалізації норм міжнародного права, особливості процесу створення міжнародно-правових норм у галузі охорони навколишнього середовища, міжнародно-правовий конвенційний та інституційний механізми забезпечення реалізації міжнародно-правових норм у галузі охорони довкілля. Подробнее

Цена: 130 грн.