Международное право и международные отношения

Міжнародно-правове регулювання передач ядерних матеріалів: нормативний аспект

Монографію присвячено міжнародно-правовому регулюванню передач ядерних матеріалів за різними сучасними міжнародними договірними та квазі-договірними режимами, що включають такі сфери як: нерозповсюдження ядерної зброї та гарантії, фізичний захист ядерних матеріалів, боротьбу з актами ядерного тероризму, безпеку поводження з відпрацьованим ядерним паливом, міжнародну торгівлю та інші. Подробнее

Цена: 95 грн.

Міжнародно-правовий режим Дунаю: минуле, сьогодення, майбутнє

Монографія присвячена аналізу міжнародно-правового режиму ріки Дунай, теоретичним та практичним аспектам цього питання. Подробнее

Цена: 95 грн.

Миротворчі операції НАТО в південно-східній Європі. Міжнародно-правовий аспект : монографія

У монографії досліджено міжнародно-правові проблеми здійснення миротворчої діяльності регіональними організаціями на прикладі операцій НАТО в Південно-Східній Європі. Подробнее

Цена: 80 грн.

Право світової організації торгівлі : підручник

У підручнику розглядаються принципи права Світової організації торгівлі (COT), норми в сфері державного регулювання торгівлі товарами та послугами, захисту прав інтелектуальної власності, основні засади врегулювання спорів в рам¬ках цієї міжнародної організації. Подробнее

Цена: 95 грн.

Міжнародне право та біотехнології

Монографія присвячена дослідженню механізму міжнародно-правового регулювання співробітництва держав у галузі сільськогосподарських і медичних біотехнологій. Автор пропонує своє бачення місця норм з регламентації генно-інженерної діяльності в системі міжнародного права... Подробнее

Цена: 90 грн.

Право держави на самооборону і міжнародна безпека

Досліджено історію формування інституту права на самооборону, розвиток його джерел, розкрито його місце в системі сучасного міжнародного правопорядку. Особлива увага приділена тенденціям практичного здійснення державами права на самооборону в період 1991-2003 рр. та впливу цієї практики на гарантії міжнародного миру і безпеки... Подробнее

Цена: 80 грн.

Міжнародне право навколишнього середовища: підручник для ВНЗ

У підручнику розглядаються загальні питання міжнародного права навколишнього середовища: поняття, історія розвитку, джерела, принципи, кодифікація цієї галузі, міжнародно-правовий захист екологічних прав людини, інституційний механізм, відповідальність та реалізація міжнародного права навколишнього середовища... Подробнее

Цена: 145 грн.

Міжнародно-правові аспекти правонаступництва України

Pекомендовано викладачам, аспірантам та студентам юридичних вузів і факультетів, спеціалістам у галузі міжнародного права, а також усім тим, хто цікавиться даною проблематикою. Подробнее

Цена: 90 грн.

Права людини у міжнародному праві

Підручник висвітлює основи теорії і практики міжнародного права прав людини, як сучасної галузі міжнародного права і міжнародного захисту прав людини, як процедур здійснення цього захисту... Подробнее

Цена: 170 грн.

Міжнародне право та економіка. Інституційний підхід

Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вузів, наукових та практичних працівників, що займаються право творенням та правозастосуванням в рамках міжнародного та внутрішньодержавного права Подробнее

Цена: 80 грн.